Bas

Bas level 1 – toner

Bas level 2 – rytmer

Bas level 2.5 – forkorte toner

Bas level 3 – 2-finger (1/8-dele)

Tilbage til cirkel

ilbage til cirkel